Board of Directors

/Board of Directors
Board of Directors 2018-06-27T16:09:26+00:00
  1. Dr. Helen Joseph

  2. Mr. Dinesh Ahir

  3. Ms. Anjali Kanitkar

  4. Ms. Meenal Gandhe

  5. Mr. Vivek Patwardhan

  6. Dr. Ajit Gokhale

  7. Adv. Satyadev Pandey

  8. Mr. Purushottam Kulkarni